velkommen

Stress

Hvad er stress?

Stress er en helt naturlig ting hos mennesker og dyr. Ved en stresstilstand frigiver kroppen en øget mængde af stresshormonerne adrenalin og kortisol. Stresstilstanden viser også som mentale og følelsesmæssige ændringer. Samlet set indstiller krop og sind sig til at præsterer. Frigivelse af stresshormonerne regulerer sig igen når ”opgaven” som aktiverer stressresponsen er klaret.

I dag lever mange mennesker i et højt tempo. Dette bevirker at der kan være en vedvarende påvirkning af organismen ind i en forøget stressrespons. Organismen tilbydes ikke rigtig rum og tid til at kunne regulere sig ind i ro.

Så en stresstilstand betegne både den kortvarige og den langvarige tilpasningsreaktion til krav og belastninger. Det er den vedvarende stressrespons som har sundhedsskadelige følger og som kan være undergravende for helbredet og i alvorlige tilfælde kan føre til sygemelding.

Symptomer

Stress medfører både fysiske, følelsesmæssige og adfærdsmæssige symptomer og det vil variere fra person til person hvilke symptomer der træder tydeligst frem, hvordan oplevelse af stress er og hvordan vi takler situationen. Flere af symptomerne kan også være symptomer på andre ting. Hvis du er i tvivl om du lider af stress, er det en god ide at tale med din læge, for at udelukke at der er andre årsager til dine symptomer.

De fysiske symptomer på stress kan være

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Svedeture
 • Nedsat immunforsvar/hyppigere infektioner
 • Appetitløshed og vægttab
 • Svimmelhed
 • Diarré
 • Rysten på hænderne
 • Nedsat sexlyst

De psykiske og adfærdsmæssige symptomer på stress kan være

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet og aggressivitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression
 • Søvnløshed
 • Uengagerethed
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær
 • Hyperventilation

Det kan være svært at opdage stressen

For mange gælder det at man kan gå rundt i gennem længere tid i en stresstilstand uden helt at opdage det. Den stressede tilstand bliver det filter man oplever sin verden igennem og vi vænner os løbende til den kropslige, mentale og følelsesmæssige tilstand som stressen medfører. Så er det først når stressen skaber tydelige reaktioner som f.eks. ængstelse, et hæmmet åndedræt, vedvarende hovedpine, at man opdager at man er ude af balance og at der er brug for at starte en bevægelse ind i ro igen.

Man kan beskrive det som forskellen på at høre når krop og sin råber os op, i stedet for at høre når krop og sind hvisker lige så blidt og stille til os. Vi vil gerne derhen hvor vi kan høre krop og sindets blide hvisken.

 

Psykomotorisk stressbehandling

Den psykomotoriske stressbehandling er en kombination af kropsbehandling og øvelser som understøttes af bevidstgørende samtale undervejs. Du vil herigennem opnå effektive redskaber til at bringe dig selv ind i større ro og balance.

Selve kropsbehandlingen er en behandling af hele kroppen med dybe omsluttende og bevidstgørende tryk og tyngdestræk som samlet set guider krop og sind ind i en dyb afspændt og vågen tilstand. Behandlingen har en akut effekt i forhold til regulering af din stresstilstand og frigivelse af hormoner ind i større ro og balance.

Der kan i forløbet også være brug for at være undersøgende omkring tankemønstre og handlingsmønstre som knytter sig til de udfordringer du møder i din hverdag. Formålet er at bevidstgøre uhensigtsmæssige strategier og udvikle mere hensigtsmæssige strategier til at fremme en bevægelse imod større ro og balance.

Vi henviser til psykolog ved behov.

Du kan læse mere om behandlingen her 

Du kan booke tid online eller ring til receptionen på 33 15 00 66

Se vores priser her