velkommen

Tinnitus

Tinnitus

Tinnitus, også kaldet øresusen, er et symptom, hvor patienten fortæller, at der er en lyd inde i øret, der ikke kommer udefra. Den lyd, patienten med tinnitus hører, kan være meget varieret fra patient til patient

Tinnitus kan både skyldes arveanlæg, skader efter slag mod kraniet, støjskader, Menieres sygdom, eller den kan have flere andre årsager. Tinnitus kan være meget psykisk belastende.

I Solar Plexus ser vi mange komme ind til os med svag til middelsvag tinnitus eller susen for ørene. Vi ser også, at disse klienter har utrolig mange spændinger i nakke, dybt oppe under kraniet og ned under og over øret samt i tindinger, kæber og foran på halsen. Hvis du ikke har en desideret skade i øret pga. støj, eller sammenfald, betændelse eller andre mekaniske belastninger på, så er der chancer for bedring og også nogen helbredelse af din øresusen ved at behandle netop disse spændinger. Tinnitus kan nemlig skyldes nogen gange, at musklerne omkring øret trækker i fascievæv til øret og trækker i fimrehårene, som så signalerer til hjernen, at der er lyd. Der er dog ikke lyd, det er blot sansehårene, som er blevet bevæget fra rødderne; og eftersom muskler kan bevæge sig og hele tiden skifter spændingstilstand, kan det ofte give en susen, en hylen, som forandrer sig, stiger og falder, og nogle gange er konstant; og alle siger det samme: ”det driver én til vanvid”.

Behandling og udsigt til bedring

Selv om du har været udsat for støj, er det ikke sikkert, at dine fimrehår i øret er ødelagt. Vi har f.eks. en del med tinnitus, som bliver hjulpet af med problemet, selvom de har troet, at det var noget, de skulle leve med resten af deres liv, måske fordi de har brugt headset meget på det ene øre og efterfølgende fået øresusen/tinnitus. En forklaring her kan være, at der er sket det, at det ene skulle høre på nogle høje lyde, og det andet skulle høre på afstand, og der er opstået en forskel i spændingstilstanden i muskler og væv i de to ører. Nogle gange kan spændingen også opstå fra et kronisk hold i nakken, en operation, en arbejdsopgave med megen stress eller lignende. Det er den spænding, som vi i Solar Plexus mener, vi kan hjælpe folk med at få afspændt. Og når den bliver afspændt kan lyden forandre sig og i nogle tilfælde helt forsvinde.

Vi i Solar Plexus kan ikke teste, om dine sansehår i øret er beskadigede, eller om du har nedsat hørelse. Vi vil altid forsøge at få en bedring ved hjælp af afspænding – massage og akupunktur alt efter hvilket behandlingsforløb, du har valgt. Hvis du skal have en afklaring på, om dit øre har optimal funktion, skal du til en ørelæge.

Akupunktur er som oftest en effektiv behandlingsmetode mod tinnitus, og noget vi har gode erfaringer med. Men massage, fysioterapi og psykomotorisk terapi er ekstremt effektivt, selvfølgelig med tilhørende øvelser til forebyggende og vedligeholdende arbejde. Særligt den muskel, som sidder under øret og frem på halsen (musculus sternocleidomastoideus) og sammen med spænding i kæbemusklerne spiller de en stor rolle i forbindelse med tinnitus.

Når det så er sagt så kan behandlingsforløbet variere utroligt meget fra klient til klient. Vi har klienter, som blot skal have 2-3 behandlinger, før problemet forsvinder helt, og så er der andre, som får 10-15 behandlinger, hvor det aldrig forsvinder helt, men til gengæld kommer ned på et tåleligt niveau. Og nogle har sket ikke nogen reaktion. Det er dog meget sjældent at der ikke er en eller anden forandring som går i en positiv retning.

Råd og vejledning af diplomuddannede behandlere

Hvis du kan genkende dette symptom, kan du følge vores øvelsesinstruktion over en kort periode på egen hånd. Forsvinder smerterne og ubehaget ikke, skal du søge behandling og instruktion i øvelserne hos en professionel behandler eller evt. gå til egen læge for at få udredt dit symptom.

I Solar Plexus holder vi årligt udvidet diplomuddannelse i behandling af tinnitus.
Blandt de uddannede er:
Aschena S. Larsen
Inger Parigyan
Lene Møller Larsen
Trine Sylvest Christiansen

Øvelser til tinnitus

Forside nakkestræk med stræk til underarm

Formål

Sammenklistret væv bliver udspændt og bliver elastisk og kan igen få styrke. Nerverne og musklerne strækkes, og dermed sker der afspænding af området.

Udgangsstilling

Stå eller sid. Hold en hånd over kravebenet. Bøj nakken til modsatte side af den side, du holder hånden på, og roter hovedet til samme side, som nakken er bøjet til. Blikket rettes nedad. Mærk at det strækker på forsiden af nakken altså mod halsen. I skulderen i samme side, som du mærker strækket i, sænker du skulderen og øger strækket. I samme side som strækket mærkes strækker du albuen, håndleddet og fingrene ud og mærk strækket helt ud i underarmene.

Hold ca. 30 sekunder.

Gør jeg øvelsen rigtigt?

Få personlig instruktion i øvelser, som præcist adresserer dine behov, ved at booke en tid hos en behandler, som har erfaring i at instruere i øvelserne. Her kan du også få flere øvelser som støtter om lige netop dine udfordringer med holdning m.m., og øvelserne kan gives med video og tekstinstruktion både på email og din smartphone. Det kræver dog, at du ringer og booker en tid, så behandleren har tid til at undersøge dig og sætte et godt program sammen til dig.

 

Ring for nærmere info eller book tid på tlf. 33 15 00 66

Book online nu | Solar Plexus

Se vores priser her