velkommen

Andre psykiske udfordringer

Andre psykiske udfordringer

Det er meget almindeligt, at forskellige psykiske lidelser bl.a. påvirker vores kropsoplevelser og kropsfornemmelser.

Den psykiske lidelse kan vise sig på kropsligt niveau som kropslige reaktioner f.eks. hjertebanken, rysten, åndenød, en følelse af kropslig fremmedhed, bløde knæ, sommerfugle i maven m.m., og man kan også udvikle angst for at mærke de forskellige kropslige reaktioner. For nogle mennesker med psykiske lidelser kan der være en ambivalens i forhold til at arbejde med kroppen og mærke kroppen. Når vi mærker kroppen, er der risiko for også at mærke de ubehagelige eller uvante kropslige reaktioner og udtryk, som kan følge med de psykiske lidelser.

Samtidig kan det også være en kæmpe ressource og en vej til glæde og velvære at kunne være i sin krop og bruge kroppen, også når man har en psykisk lidelse. Den kropslige aktivitet kan bl.a. udfoldes i sportslige aktiviteter, hvor vi har fokus på legen eller flowet i stedet for at fortabe os i kropslige reaktioner og måske mærke angst.

Behandling og udsigt til bedring

Hvis man har en psykisk lidelse kan det være en rigtig god ide løbende at få kropsterapeutisk behandling. Gerne regelmæssigt over længere tid og gerne i kombination med anden behandling, f.eks. psykologisk behandling.

Alt efter behovet og intentionen kan der i behandlingen f.eks. arbejdes på at styrke erfaringen af at være i en kropslig vågen og afspændt tilstand. Jo flere gange vi får denne kropslige erfaring af at være vågne, afspændte og rolige, jo lettere bliver det for os selv at bringe os i ind den tilstand, når vi f.eks. oplever uro. Der kan arbejdes omkring at opnå fortrolighed med kroppens signaler og reaktioner, hvilket kan påvirke angstresponsen. Der kan arbejders omkring at bevidstgøre og styrke kontakten med de ressourcer, du har i kroppen og åbne for nye handlemuligheder herigennem. Eller der kan arbejdes imod en god fornemmelse af egne grænser og af at være afgrænset i kontakten med andre mennesker samt evnen til at sige fra eller at tage imod. Eller forløbet kan sigte mod andre mål. Det enkelte forløb aftales og formes mellem dig og din behandler, så det bedst imødekommer dit behov og din intention.

Råd og vejledning

Hvis du kan genkende dette symptom, kan du følge vores øvelsesinstruktion over en kort periode på egen hånd. Forsvinder smerterne og ubehaget ikke, skal du søge behandling og instruktion i øvelserne hos en professionel behandler eller evt. gå til egen læge for at få udredt dit symptom.

Øvelser til andre psykiske udfordringer

Helt generelt kan det ved psykiske udfordringer anbefales at bruge kroppen. Det kan hjælpe til at øge nærværet i nuet fremfor at være fortabt i tankemylder og tungere følelser. Gå en dejlig tur, mærk luften du indånder, lad dig bevæge af indtryk i omgivelserne, hør lydene omkring dig og se dig omkring.

Måske kan følgende øvelse, ”den kognitive diamant”, være til nytte for dig. Den kognitive diamant kan bruges til at undersøge sammenhænge mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og vores handling. Den kan bruges på alle situationer, du ønsker at undersøge dynamikken og drivkraften i.

kognitivdiamant-300x268

(Illustration er fra http://samtalevejen.com/metode/kognitiv-terapi/ )

Hvis du har en situation, du gerne vil være klogere på, kan du undersøge situationen ved at udfylde alle spidserne. Hvis du f.eks. oplever angst, når du venter på bussen, kan du analysere situationen ved at udfylde de fire felter.

Eksempler:

  • Jeg mærker sommerfugle i maven, og mine knæ ryster (krop)
  • Jeg bliver bange (følelse)
  • Jeg tænker at det er pinligt hvis de andre omkring mig kan se,
  • Jeg har angst
  • Jeg tænker, at jeg måske besvimer, fordi jeg ikke kan trække vejret (tanke)
  • Jeg skynder mig at gå og ringer til min kæreste, så han/hun kan hente mig (handling).

Ved at dele situationen op, bliver det muligt at se dynamikker og sammenhænge, samt blive klar over hvilke dele af situationen (tanke, følelse, kropslige reaktioner, handling), der lettest kan ændres eller findes handlingsstrategier i forhold til.

Gør jeg øvelsen rigtigt?

Få personlig instruktion i øvelser, som præcist adresserer dine behov, ved at booke en tid hos en behandler, som har erfaring i at instruere i øvelserne. Her kan du også få flere øvelser som støtter om lige netop dine udfordringer med holdning m.m., og øvelserne kan gives med video og tekstinstruktion både på email og din smartphone. Det kræver dog, at du ringer og booker en tid, så behandleren har tid til at undersøge dig og sætte et godt program sammen til dig.

Ring for nærmere info eller book tid på tlf. 33 15 00 66

Book online nu | Solar Plexus

Se vores priser her