velkommen

Stress

Hvad er stress?

Stress er en naturlig reaktion i situationer, som åbner for en oplevelse af at skulle præstere, og i situationer som kalder på handling.

Indre og ydre krav, forventninger og ændringer medfører en indre tilpasning, hvor organismen regulerer sig ind i et modsvar til den situation vi oplever os i. Det vil sige, at stresstilstanden medfører et kropsligt og psykologisk beredskab, som mobiliseres til at håndtere vores situation. Samlet set indstiller vi os til at præstere og handle.

Disse ændringer afspejler sig på forskellige niveauer, dvs. både kropsligt, følelsesmæssigt og kognitivt/mentalt, og når ”opgaven” er klaret, regulerer organismen sig ind i større ro og hvile igen, med plads til restitution.

Når stress bliver sundhedsskadeligt

Vi kan skelne mellem en kortvarig og en langvarig stressbelastningsreaktion.

Ved den kortvarige stressbelastning indeholder situationen muligheden for en pendulering mellem aktivitet og hvile, som skaber gode betingelser for, at organismen kan regulere sig ind i ro.

For mange af os gælder det dog, at vi færdes i et højt tempo – med muligheden for at være vedvarende tilgængelig og i udveksling med omgivelserne, tonet af forventninger og krav fra os selv og fra omverdenen. At navigere hensigtsmæssigt i dette felt kræver både vågenhed fra den enkelte i forhold til, om man handler i overensstemmelse med egne værdier og intentioner på egne vegne, og det kræver vågen opmærksomhed og selvdisciplin at skabe og forblive i gode og sunde og selv-omsorgsfulde vaner. Hvis vi konstant er ”in action”, dikteret af forventninger og krav fra os selv eller omgivelserne, bringer vi os selv ind i en vedvarende forøget stressrespons. Vi tilbyder ikke os selv rum og tid til at kunne falde ind i ro. Det er den vedvarende stressrespons, som har sundhedsskadelige følger, og som kan være undergravende for helbredet, da organismen ikke er gearet til det konstante pres.

Symptomer

Oplevelsen af stress og hvilke udtryk, som træder tydeligst frem, vil variere fra person til person. Flere af symptomerne ved stress kan også være symptomer på andre ting. Hvis du er i tvivl, om du lider af stress, er det en god ide at tale med din læge, for at udelukke at der er andre årsager til dine symptomer.

På et fysisk plan kan symptomerne træde frem f.eks. som indre uro og svimmelhed, rysten på hænderne, hovedpine, hjertebanken, mavesmerter, svedeture, hyppig sygdom og infektioner pga. nedsat immunforsvar, appetitløshed og vægttab, mave/fordøjelsesforstyrrelser.

På et psykisk og adfærdsmæssigt niveau kan stressen vise sig f.eks. som nedsat sexlyst, en generel følelse af ulyst og ked-af-det-hed, træthed, irritabilitet og aggressivitet, hukommelses- og koncentrationsbesvær, angst og hyperventilation, nedsat humoristisk sans, depression, søvnløshed, nedsat præstationsevne, ubeslutsomhed, øget brug af stimulanser og øget sygefravær.

Så stressen kan have mange udtryk.

Det kan være svært at opdage stressen

Hvis man over tid har vænnet sig til at være i verden i en stresstilstand, kan det være svært selv at opdage at man har stress. Den stressede tilstand bliver det filter man oplever sin verden igennem, og vi vænner os løbende til den kropslige, mentale og følelsesmæssige tilstand, som stressen medfører. Så er det først når stressen skaber tydelige reaktioner som f.eks. ængstelse og ked-af-det-hed, et hæmmet åndedræt eller vedvarende hovedpine, at man opdager, at man er ude af balance, og at der er brug for at starte en bevægelse ind i ro igen.

Man kan beskrive det som forskellen på at høre når krop og sind råber os op, i stedet for at høre når krop og sind hvisker lige så blidt og stille til os. Vi vil gerne derhen hvor vi kan høre krop og sindets blide hvisken, og hvor vi tager omsorgsfuldt vare på os selv ud fra det, vi hører.

Psykomotorisk stressbehandling

I et psykomotorisk stressbehandlingsforløb arbejder vi på flere niveauer. Den psykomotoriske stressbehandling er en kombination af kropsbehandling og øvelser, som understøttes af bevidstgørende samtale undervejs.

Vi vil have fokus på en her og nu regulering ind i en tilstand af ro og hvile og en aktivering af organismens evne til regulering, ligesom vi vil være undersøgende omkring tanke- og handlingsmønstre, som knytter sig til oplevelser i din hverdag i relation til stressbelastningsreaktionen for herved at bevidstgøre uhensigtsmæssige strategier og udvikle mere hensigtsmæssige strategier til at fremme en bevægelse imod større ro og balance.

Selve kropsbehandlingen er en behandling af hele kroppen med dybe omsluttende og bevidstgørende tryk og tyngdestræk, som understøtter en skærpet sansning af kroppen. Vi vil også rette blikket ind i en opmærksomhed på dine oplevelser. Samlet set guides du ind i en dyb afspændt og vågen tilstand. Behandlingen har en akut effekt i forhold til regulering af din stresstilstand og frigivelse af hormoner ind i større ro og balance.

Du kan læse mere om psykomotorisk stressbehandling her

Ring til receptionen på 33 15 00 66 for at booke tid

Se vores priser her