velkommen

Omniterapi

Omniterapi

Omniterapi er en fysisk psykoterapeutisk metode, der bruges til at skabe en forandring i livet. Det fokuserer på den tætte forbindelse mellem vores krop og sind.

I København:

Book tid i Studiestræde | Solar Plexus

Omniterapi | Solar Plexus

Omniterapi – psykoterapeutisk metode

Omniterapi er en fysisk psykoterapeutisk metode, der bruges til at skabe en forandring i livet. Det fokuserer på den tætte forbindelse mellem vores krop og sind.  Vi tager på en rejse sammen og finder ud af dine kvaliteter. Vi vil gå til kilden af de mønstre, der fortsætter med at gentage sig i dit system, og vi vil lære at indeholde alle de følelser i din krop.

Omniterapisessioner kombinerer forskellige teknikker for vejrtrækning, kropsarbejde og fantasi. Forbindelsen og opmærksomheden på din krop vil hjælpe dig med at finde balance og styrke for at skabe den forandring, du ønsker.

Hvordan kan Omniterapi bruges?

  • Føler du somme tider, at dit liv “sidder fast”, og at du ikke kan finde vej til at foretage den forandring, du ønsker?
  • Føler du, at der er problemer, der gentager sig i dit arbejde og forhold?
  • Føler du, at du på en eller anden måde finder dig selv på samme sted igen og igen, på trods af at du arbejder hårdt for at undgå det?

Når vores kvaliteter er ude af balance, skaber vi mønstre og forsvarsmekanismer, som vi opbygger over tid; vi undertrykker, hvad vi mener er “negative” følelser, og vi indeholder alle store og små traumer.  Som følge heraf ignorerer vi vores krop, vi ignorerer de tegn, vores krop giver os af svaghed og stress. Vi begynder at føle os uvæsentlige, ikke-produktive og utilfredse med mange aspekter af vores liv.


Omni Therapy – English version

What is Omni therapy?

Omni Therapy is a physical psychotherapy method used to create a change in life, it focuses on the close connection between  body and mind.

We will go on a journey together – find out what your qualities are. We will go to the source of the patterns that keep repeating in your system and we will learn how to contain all the emotions in your body.

Omni Therapy sessions combine different technics of breathing, bodywork and imagination. Reconnecting and giving attention to your body will help you find balance and strength to make the change you wish for.

Omni Therapy – physical psychotherapy

  • Do you sometimes feel that your life is “stuck” and that you can’t find a way to make the change you wish for?
  • Do you feel there are issues that keep repeating in your work and relationships?
  • Have you felt that somehow you find yourself at the same place again and again despite putting a lot of effort into it?

When our qualities are out of balance, we create patterns and defense mechanisms, that we build throughout the years, we suppress what we think is “negative” emotions and we contain all our big and small traumas.
As a result, we neglect our body, ignore the signs our body gives us of weakness and stress, we begin to feel non-vital, nonproductive and unsatisfied with many aspects of our life.

Onlineundervisning på Zoom

Omni therapy is a method used to gain a better understanding about our patterns we have developed, and helps us to gain back strength and control over our life.
1. Introduction for Omni therapy – How can we implement Omni therapy tools in our personal life. The client will have some exercises to take with them to help their well being. Took place already- Video of session on our facebook page
2. Breathing –How can we use our breathing as a tool of self development without too much effort. Awareness of our breath is a tool that can help us relieve our daily difficulties and struggles, in addition we will discuss how breathing can help with body pain and tension.
3. Difficult emotions (anger, frustration, sadness and more)- In this session we will look at different perspectives on emotions that we usually categorized as bad. The client will be able to reflect on the way they are dealing with their emotions, and will be provided with some different tools to recognise and cope with them.
4. Self criticism and judgment –How this very known mechanism can be an obstacle in our life. We will discuss different perspectives for handling and reacting to it, in our own mind or from outside.

Ring på 33 15 00 66 for at bestille tid eller:

Book online nu | Solar Plexus

Find behandlerne her

Se vores priser her!